Rengör Foreo bättre än allt annat på jorden?

https://www.gp.se/nyheter/reng%C3%B6r-foreo-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-allt-annat-p%C3%A5-jorden-1.21795895