Del 3 - Hudvänlighet och hormonella effekter av UV-filter


Solskyddsmedel innehåller ämnen som kallas för UV-filter. Dessa ämnen påverkar inte bara miljön omkring oss utan kan i vissa fall även påverka den som använder produkten. Där spelar UV-filtrets molekylvikt en avgörande roll eftersom ju högre molekylvikt, desto mindre är sannolikheten att produkten tränger in i huden. Eftersom UV-filters främsta uppgift är att ge UV-skydd på hudens yta fungerar de filter som inte tränger in i huden allra bäst. Det är även fördelaktigt att välja produkter som är fotostabila vilket innebär att de inte bryts ner av solljus. När vissa UV-filter bryts ner bildas nämligen biprodukter som kan vara tillräckligt små för att tränga in i huden och därmed riskera att vara skadliga för användaren. Flera studier har även visat att vissa småmolekylära filter passerar genom huden och har kunnat mätas i både bröstmjölk och urin. Dessutom har både allergiska reaktioner och hormonstörande effekter observerats av vissa UV-filter och/eller deras nedbrytningsprodukter. Det behövs dock ytterligare studier för att avgöra om och hur de mängder som absorberas genom huden påverkar användaren i slutändan, men det är viktigt att välja ett tryggt och bra solskydd.

Exempel på UV-filter som har visat sig orsaka endokrina störningar i djur- eller i cellstudier är: : Benzophenone-3, Homosalate, 4-Methylbenzylidene Camphor, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate och Ethylhexyl Dimethyl PABA.

Studier visade också att några av dessa ämnen, nämligen Benzophenone-3, 4-Methylbenzylidene Camphor, Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate och/eller Ethylhexyl Methoxycinnamate, snabbt passerade genom intakt hud och kunde mätas i antingen blodomloppet eller djupare ner i huden. (Krause 2012, Maipas 2015, Chatelain 2003).

Som en följd av de risker som identifierats och som har förknippats med användningen, minskades år 2017 mängden Benzophenone-3 som tillåts i solskyddsmedel i EU från 10% till 6%. Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för konsumentprodukter, Scientific Committee on Consumer Safety (SCCP), konstaterade i sin utvärdering av Benzophenone-3 att ämnet kan orsaka kontaktallergi och kan även vara fotoallergen. Eftersom mycket små mängder av ett ämne krävs för att orsaka allergiska reaktioner, är det lämpligt att helt undvika denna ingrediens om du vill undvika risken att få dessa reaktioner. Samma sak med , 4-Methylbenzylidene camphor som snart kommer att förbjudas för användning i solskyddsmedel inom EU.

Vår rekommendation är att du i första hand använder solskyddsmedel med mineralfiltren Titandioxid och Zinkoxid samt nya moderna organiska UV-filter som har större molekylstorlek. De studier som finns visar att mineralfilter varken bryts ner eller absorberas av huden. De kan därför betraktas som mindre riskabla att använda, men eftersom de ofta lämnar en vit hinna på huden föredrar många att ändå använda produkter med organiska filter.

Exempel på nya och moderna organiska filter, som är fotostabila och som inte har visat sig tränga in i huden, eller visat orsaka endokrina störningar i djur- eller cellstudier är de nya och moderna UV-filtren med större molekylstorlek: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyltriazine, Diethylamino Hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Ethylhexyl Triazone, Diethylhexyl Butamido Triazone, and Tris Biphenyl Triazine. 

I andra länder, till exempel USA, används fortfarande många av de UV-filter som har visat sig tränga in huden och orsaka hormonstörande effekter. Dessa används i stor utsträckning i produkter medan många av de nya och moderna UV-filter som inte har visat sig vara hormonstörande ämnen, ännu inte är tillåtna för användning på den amerikanska marknaden. Därför rekommenderas det att man köper europeiska solskyddsmedel för att få de bästa och säkraste skyddet. Detta kan vara bra att tänka på innan du åker på semester eller om du handlar importerade produkter.

Solskyddsmedel innehåller också en mängd andra ämnen som kan, antingen ensamma eller i kombination med andra produkter, påverkar hudens upptag av ämnen vid applicering. Det rekommenderas att undvika produkter som är parfymerade, innehåller penetrationsförstärkare som propylenglykol samt naturliga extrakt när du väljer eller använder din solkräm. Var medveten om att UV-filter som används i solskyddsmedel också kan finnas i andra kosmetiska produkter, så risken att utsättas för UV-filter kan även uppstå fast du inte har använt solskyddsmedel.

Sun protection