Hållbarhet

Hur vi arbetar med hållbarhet

Som startup har vi en fantastisk möjlighet att göra rätt från början genom att bygga en verksamhet där vi fokuserar på att hitta lösningar som minimerar den negativa inverkan på vår planet. Vår ambition är att ta fram hudvårdsprodukter med minsta möjliga klimatpåverkan och vi strävar efter att arbeta med hållbarhet i alla led av vårt bolag. Det här är ett pågående arbete och vi är långt ifrån klara - läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.