Hur vi arbetar med hållbarhet

Som startup har vi en fantastisk möjlighet att göra rätt från början genom att bygga en verksamhet där vi fokuserar på att hitta lösningar som minimerar den negativa inverkan på vår planet. Vår ambition är att ta fram hudvårdsprodukter med minsta möjliga klimatpåverkan och vi strävar efter att arbeta med hållbarhet i alla led av vårt bolag. Det här är ett pågående arbete och vi är långt ifrån klara - läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.
Hur vi arbetar med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen fungerar som ett stöd till bland annat företag för att visa hur deras verksamhet hjälper till att främja hållbar utveckling, både genom att minimera negativa effekter och maximera positiva effekter på människor och planeten. Vi försöker följa FN:s råd genom att bedöma vår inverkan, sätta mål och kommunicera öppet om resultaten.

Här vill vi visa hur vår värdekedja ser ut, hur vi har försökt agera ansvarfullt och hållbart genom att minimera onödiga utsläpp och avfall genom alla steg i vår leverantörskedja – från produktion till konsument. Vi har delat upp vår värdekedja i fyra steg och presenterar här hur vi tänkt kring dessa - Material, Produktion, Transport och Konsumtion.

Vårt hållbarhetsarbete, agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål

Vi vill arbeta på ett sätt som överensstämmer med så många av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som möjligt, helt enkelt för att det är en bra ram för vad vi behöver tänka på för att bidra till en mer hållbar värld. Vissa av målen är mer relevanta för oss än andra eftersom de är direkt kopplade till vad vi gör som företag. I det här avsnittet kan du läsa mer om vår ambition att arbeta med några av FN:s globala mål och hur vi planerar att utföra arbetet.