Hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksamhet

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen fungerar som ett stöd till bland annat företag för att visa hur deras verksamhet hjälper till att främja hållbar utveckling, både genom att minimera negativa effekter och maximera positiva effekter på människor och planeten. Vi försöker följa FN:s råd genom att bedöma vår inverkan, sätta mål och kommunicera öppet om resultaten.

Här vill vi visa hur vår värdekedja ser ut, hur vi har försökt agera ansvarfullt och hållbart genom att minimera onödiga utsläpp och avfall genom alla steg i vår leverantörskedja – från produktion till konsument. Vi har delat upp vår värdekedja i fyra steg och presenterar här hur vi tänkt kring dessa - Material, Produktion, Transport och Konsumtion.

MATERIAL

MÅLSÄTTNING: Använda de bästa förpackningslösningarna och råmaterialen från ett hållbarhetsperspektiv och sträva efter att minimera materialåtgång

FLASKOR OCH ETIKETTER
Våra förpackningskrav uppfyller de högsta standarderna för kosmetiska produkter och går igenom alla nödvändiga tester. Plasten i våra flaskor är delvis återvunnen, vilket betyder att det är en blandning av ny och återvunnen plast. Vi har valt en ljus och lätt polypropen (PP) flaska som enkelt kan återvinnas och vi stödjer ett initiativ som kallas Ocean Waste Plastic. Det innebär att samma mängd plast som vi använder när vi tillverkar våra förpackningar även fiskas upp i havet utanför Sydostasien, vilket både renar havet och bidrar till fler arbetstillfällen. Vi använder dock inte denna plast i våra förpackningar då den inte uppfyller kraven. Den används istället för tillverkning av andra förpackningar, till exempel inom den kemiska industrin. Den återvunna plasten vi använder kommer från andra källor och är som ovannämnt helt säker och uppfyller alla krav på kosmetika. Vill du läsa mer om Ocean Waste Plastic så gå gärna in på https://www.oceanwasteplastics.com/

PRODUKTINFORMATIONSKORT (ISTÄLLET FÖR KARTONG)
För att minska materialåtgången har vi har tagit ett aktivt beslut att inte ha en kartong som våra produkter ligger i utan istället göra ett produktinformationskort. Där har vi med den information som är viktig för dig som kund och som regelverket kräver. Våra kort är tryckta på FSC-märkt papper. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet och de som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

VÅRA ACCESSOARER
Vi har beslutat att inte utveckla och sälja produkter som vi inte ser ett verkligt behov av. Vad vi själva gärna använder när vi tvättar ansiktet på kvällen är ett hårband för att få bort håret och göra det enkelt att tvätta sig och sedan smörja in ansikte och hals. Vårt hårband har vi tagit fram i samarbete med det innovativa företaget ReusedRemade och det är gjort av klimatsmart återvunnen frotté från hotellhandukar. Detta minskar påverkan på miljön betydligt då vi återanvänder ett material istället för att tillverka på nytt vilket dramatiskt reducerar utsläpp och energianvändning. ReusedRemade gör ett fantastiskt arbete med att återanvända textilier som annars skulle ha slängts, läs mer på deras hemsida https://reusedremade.com/ 

Ett annat behov var att kunna förvara produkterna smidigt i kylskåpet vilket resulterade i ett kylskåpställ. Vårt kylskåpställ är tillverkat av biologiskt nedbrytbar plast i samarbete med den svenska innovativa 3D-företaget Lostboyslab vars målsättning är att bekämpa den globala krisen vad gäller plastnedskräpning genom att enbart använda återvunnet material. Materialet i kylskåpställen är 100% återvunnen PLA-plast från engångsartiklar gjorda av majsstärkelse. Vill du läsa mer om Lostboyslab kan du besöka deras hemsida https://lostboyslab.com/

VÅR FRAKTBOX
Vi har valt en fraktbox som, precis som vårt produktinformationskort, är FSC-märkt. För att minska materialåtgången har vi valt en sådan liten fraktbox som möjligt. Den rymmer precis våra produkter och vårt produktinformationskort. Mer behövs inte och tack vare detta så behöver vi inte frakta luft, en liten fraktbox tar mindre plats under transporten vilket gör att transportföretaget kan frakta mer åt gången vilket leder till mindre utsläpp.

VÅRA INGREDIENSER
Vi har som långsiktigt mål att alla våra produkter ska vara 100 procent biologiskt nedbrytbara. Vi väljer våra ingredienser med stor omsorg och vill att de, samtidigt som de är de bästa för huden, är så bra som möjligt från ett miljöperspektiv. Idag använder vi nästan bara biologiskt nedbrytbara ingredienser. Vi redovisar alltid på ingrediensnivå om ingrediensen är biologiskt nedbrytbar, i det fall en ingrediens inte är det till 100 procent så kommer vi att fortsätta leta efter alternativ.

PRODUKTION

MÅLSÄTTNING: Tillverka våra produkter med hållbara metoder och i små volymer för att minska svinnet


Alla våra produkter är utvecklade i vårt laboratorium på Hornsgatan 172 i Stockholm och tillverkade i Sverige i små volymer för att på så sätt kunna undvika att behöva kasta produkter som gått ut. Den partner vi valt för tillverkningen har stort fokus på hållbarhet och en detaljerad plan för detta arbete. Initiativ som gjorts är bland annat energieffektivisering och reducering av vattenanvändningen. Energieffektiviseringen har skett tack vare en övergång till biobaserad fjärrvärme och under 2020–2021 kommer stora investeringar ske för att installera ett nytt ventilationssystem samt solcellspaneler. Man har också gått över till ett nytt system för att transportera produkter till lager och har gått ifrån plast och packar på ett mer effektivt sätt för att kunna transportera fler produkter, och inte luft.

TRANSPORT

MÅLSÄTTNING: Välja transportlösningar med minsta möjliga miljöpåverkan för samtliga transporter i värdekedjan

Våra förpackningar, som är tillverkade i Kina av återvunnen plast transporteras med båt till Danmark. Vi vill undvika transporter med flyg och kommer kontinuerligt att utvärdera och arbeta för att de transportlösningar vi använder oss av på sikt ska vara fossilfria.

För leverans till dig som kund vill vi erbjuda flera olika alternativ och fokusera på att hitta så miljövänliga leveranser som möjligt och samarbeta med transportföretag som aktivt arbetar för att bli mer miljövänliga. Vi vill tydligt visa hur transporten till dig går till så att du kan göra ett aktivt val ur miljösynpunkt. Vi kommer att kontinuerligt lägga till alternativ för hemtransport så att vi gör det lätt för dig som kund att välja ett alternativ som känns bra ur miljösynpunkt. 

KONSUMTION

MÅLSÄTTNING: Sträva mot att sluta kretsloppet, möjliggöra återvinning av samtliga komponenter och skapa incitament för våra kunder att återvinna  

Vi har valt förpackningslösningar som samtliga går att återvinna – från våra plastflaskor och etiketter till vårt produktinformationskort och vår fraktbox. Vi har medvetet valt att inte färga vår flaska mörk eftersom vi lärt oss att det är lättare att återvinna ljus plast. Återvinning av våra förpackningar är en viktig del för att kunna sluta kretsloppet och vi hoppas kunna motivera våra kunder till att återvinna våra förpackningar. Med vår minimalistiska produktserie hoppas vi även kunna inspirera till en hållbar konsumtion och genom utbildning få våra kunder att ändra sin hudvårdsrutin – för hudens och planetens bästa.  

VÅR VÄG FRAMÅT

Skinome är ett projekt som hela tiden utvecklas, vilket innebär att vi alltid kommer att arbeta för att bli bättre. Vi kommer att byta till en mer hållbar lösning när det är möjligt, eller helt enkelt när vi har lärt oss att det finns bättre alternativ. Det är därför vi alltid vill höra din åsikt och dina förslag om hur vi kan förbättra vår påverkan på planeten.  

HJÄLP OSS BLI BÄTTRE!

Vi vill gärna höra från dig om du har förslag på hur vi kan förbättra oss och bli mer hållbara, alla tips och insikter är välkomna! Skicka ett e-postmeddelande till oss på info@skinome.se