Köpvillkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument gör en beställning via www.skinome.com (”hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Skinome Research AB, organisationsnummer 559164–0189 (”Skinome”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Skinome framgår på hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via hemsidan.

1.2
För att kunna beställa på hemsidan måste du ha fyllt 18 år. Skinome accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp från personer under 18 år. Skinome förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Skinome reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Skinome har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer Skinome naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Skinome fortsätter med beställningen. All bildinformation på sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Skinome ansvarar inte för information på sajten som kommer från en tredje part.

1.4
Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Skinome eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Skinome.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via sajten måste du acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Skinomes integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Skinome bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från Skinome per e-post. Skinome uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Skinomes kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Skinome. Om beställningen återkallas så kommer Skinome att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

3. KUNDUPPGIFTER ETC.

3.1
När du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Skinomes behandling av personuppgifter finns i Skinome Integritetspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Skinome om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om Skinome misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Skinome rätt att stänga av dig. Skinome har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. BESTÄLLNING OCH BETALNING

Efter att du har lagt en order kommer du att få en orderbekräftelse till den e-postadress du har uppgett så fort ditt köp har blivit godkänt.

Vi accepterar kortbetalning med VISA, MasterCard och Klarna Pay Now, samt fakturabetalning med Klarna Pay Later. När du betalar med betalkort eller Klarna hanteras betalningen av vår betalningspartner Shopify Payments för att garantera snabb och säker betalning.

Vid returer återbetalar vi summan för köpet som du returnerar, inklusive fraktkostnaden. Du kan se din återbetalning på ditt kontoutdrag inom 14 bankdagar räknat från och med dagen du fick din returbekräftelse från oss. Återbetalningen görs alltid till samma betalkort som användes vid köpet. 

5. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

5.1
Vid beställning via hemsidan gäller de priser som anges på hemsidan. Priser anges i svenska kronor, norska kronor eller euro beroende på vad du väljer, och priserna är alltid inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella fraktavgifter som anges separat i kassan.

5.2
Du kan betala på de sätt som anges på hemsidan. Skinome har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Skinome förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på hemsidan.

6. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Skinome kan från tid till annan erbjuda kampanjer på hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Skinome i samband med kampanjen. Skinome förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

7. ÅNGERRÄTT 

7.1
Vid köp av varor på hemsidan gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Skinome detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Dessutom har du som kund alltid 100% nöjd kund-garanti, vilket innebär att om du inte är nöjd med din vara som du har handlat hos Skinome har du alltid rätt att få pengarna tillbaka om du meddelar detta inom 30 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan.

7.2
Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Skinome. Du ska ange ditt namn, din adress och ordernummer i ett mail som du skickar till info@skinome.se. Om du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

7.3
Vid utövande av ångerrätten eller vår 100% nöjd kund-garanti står vi för returfrakten, men du ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum du meddelande Skinome om utövande av ångerrätt eller 100% nöjd kund-garanti. Varan ska skickas väl emballerad och i fint skick. Returer ska göras till Skinome enligt de metoder och anvisningar som anges av Skinome när du meddelar om utövandet av ångerrätten eller 100% nöjd kund-garanti.

7.4
Ibland kan Skinome erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på hemsidan.

7.5
När du ångrar ditt köp betalar Skinome tillbaka det belopp som du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Skinome rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6
Skinome betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. REKLAMATION

8.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta Skinome så snart som möjligt, dock senaste 14 dagar efter du mottagit din order. Kontakta vår kundtjänst på info@skinome.se. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på hemsidan.

8.2
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Skinome att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Skinome strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Skinome mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid ibland. Skinome förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Skinome riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. FORCE MAJEURE

Skinome ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Skinome inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Skinome rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Skinome förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Skinome har informerat dig om ändringarna. Skinome rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.