Hållbarhet

Vår ambition är att ta fram hudvårdsprodukter med minsta möjliga klimatpåverkan. Vi strävar efter att arbeta med hållbarhet i alla led och lägger stor kraft på att hitta lösningar som minimerar vår negativa inverkan på vår planet. Vad som är mer hållbart för planeten är också fantastiskt nog mer hållbart för vår hud.

Hållbarhet

Vad är Slow Skincare?

När det kommer till hudvård förespråkar vi en minimalistisk rutin och detta koncept och vår filosofi kallar vi för "slow skincare". Slow skincare handlar om att investera i produkter som är omsorgsfullt framställda med hjälp av hållbara metoder och noggrant utvalda ingredienser. Denna filosofi betonar användningen av färre produkter av hög kvalitet för att minska onödig konsumtion och avfall och representerar en hudvård som är både fördelaktig för individen och för vår planet.

Hållbarhet

Slow skincare x Skinome

Vi vill ta chansen att öka medvetenheten och driva på för en förändring mot det vi tycker är bäst både för huden och vår planet - det här kallar vi för slow skincare. Hudvårdsindustrin har länge präglats av många och frekventa produktlanseringar, helt enkelt för att sälja mer och skapa en känsla av innovation. Tyvärr resulterar detta i en hel del produkter som aldrig används utan blir till avfall. Vi vill uppmuntra till att ta ett steg tillbaka och prioritera kvalitet framför kvantitet och att fokusera på långsiktiga, hållbara lösningar. Istället för snabba men kortsiktiga resultat förespråkar vi bestående positiva förändringar och resultat både när det kommer till hur huden känns och hur den ser ut. Hållbarhet handlar även om produktion i mindre skala för att undvika att produkter slängs samt etisk produktion med mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i fokus. Vi tycker att det är fantastiskt att vår passion för vad huden mår bra av även är mycket bättre för vår planet.

Hållbarhet

FN's Agenda 30

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen fungerar som ett stöd till bland annat företag för att visa hur deras verksamhet hjälper till att främja hållbar utveckling, både genom att minimera negativa effekter och maximera positiva effekter på människor och planeten. Vi försöker följa FN:s råd genom att bedöma vår inverkan, sätta mål och kommunicera öppet om resultaten.

Vi lägger extra stort fokus på hållbarhet när det kommer till de fyra områden där vi har som störst påverkan - material, produktion, transport och konsumtion. Här kan du läsa mer om hur vår värdekedja ser ut och hur vi har försökt agera ansvarfullt och hållbart genom att minimera onödiga utsläpp och avfall i alla steg i vår leverantörskedja – från produktion till konsument.

"Hållbarhet är inte ett eget och avgränsat fokusområde för oss. Det är integrerat i allt vi gör och ligger till grund för alla beslut vi tar."
Lydia Engholm
VD på Skinome
Hållbarhet

Material

Att välja hållbara förpackningslösningar och material är avgörande för att minska vår miljöpåverkan och bevara planetens resurser. Vi försöker därför alltid att hitta och arbeta med material som är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller återvunna för att minska avfallet och bevara naturen för framtida generationer.

LÄS MER
Hållbarhet

Made in Sweden

Sverige har länge varit en symbol för kvalitet, innovation och hållbarhet och vi är stolta över att både vår utveckling och produktion äger rum i Sverige. Vårt laboratorium, som ligger i Stockholm är vårt hjärta och bakom utvecklingen av varje produkt ligger många års forskning och en djup kunskap om huden och vad huden mår bäst av. Vårt team av kemister arbetar under ledning av vår grundare och hudforskare Dr. Johanna Gillbro och vår innovationschef och hudvårdsexpert Ulf Åkerström. Genom att bedriva vår egen utveckling har vi full kontroll över alla steg och tack vare att produktionen sker i Sverige har vi full insyn i att den bedrivs på ett både etiskt och hållbart sätt.

Hållbarhet

Transport & Logistik

Vårt lager ligger i Sverige och där förvaras våra hudvårdsprodukter i stora, professionella kylskåp fram till dess att de skickas till dig som kund. Vi arbetar ständigt för att optimera vår logistikkedja så att du ska kunna få dina produkter så snabbt som möjligt samtidigt som transporten sker på bästa sätt från ett hållbarhetsperspektiv.