Prev page Next page Back to Blog
Det här betyder solskyddsproduktens etikett

Solskyddsprodukter som säljs i Europa är reglerade genom kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009.


För att underlätta för dig som användare ska solskydd enligt förordningen vara märkt med specifik information kring produktens skydd och användning. Men ibland kan det vara svårt att förstå all information som står på produkten.

Figur 2 ger en enkel förklaring till den vanligaste märkningen, symbolerna och den information som du ser på solskyddsprodukter.

Figur 2. En illustration av den vanligaste informationen och symboler som finns med på på en solskyddsprodukts förpackning och etikett. De olika delarna beskrivs i följande text.

Här är en kort förklaring av den vanligaste informationen som står på solskyddsproduktens etikett:

SPF står för ”Sun Protection Factor” och visar hur mycket skydd du får mot solens UVB-strålning – den strålning som gör att du blir solbränd. Ju högre SPF, desto längre kan du vara i solen utan att bränna dig i jämförelse med om du inte har applicerat någon solkräm alls.

För att bestämma SPF-värdet på en produkt görs tester på frivilliga försökspersoner. Testet utförs genom att lägga en standardiserad mängd, 2 milligram per kvadratcentimeter av produkten, på en viss del av kroppen på försökspersonerna. Produkten får sedan torka innan huden bestrålas med en UV-lampa. Dagen efter bedöms rodnaden på huden och effekten av testprodukten jämförs med en standardprodukt samt mot den hud som inte har fått något solskydd alls. Som tidigare nämnts i del 1 måste du applicera produkten rikligt. Man räknar med att en persons hud i genomsnitt är upp till 2 kvadratmeter stor vilket motsvarar ca 40 ml av en solskyddskräm behöver användas för att motsvara den mängd som används i testerna. För att göra det enklare för konsumenterna måste SPF-symbolen också anges tillsammans med en solskyddskategori: lågt, mellan, högt eller mycket högt skydd. En sammanfattning av de solskyddsfaktorer och kategorier som är tillåtna i Europa visas i Tabell 2. En produkt med SPF50+ måste minst uppnå SPF 60 i testet.

Tabell 2. Visar SPF-märkning på europeiska produkter med skydd som produkten uppfyller i tester, och visar hur mycket UVB-skydd samt det UVA-skydd som produkten ger om den är märkt med en UVA-symbol.

Vad betyder UVA-symbolen på solskyddsmedel?

UVA-symbolen kan användas om produktens UVA-skyddsfaktor är minst 1/3 av produktens solskyddsfaktor.Dessutom ska produktskyddet testas flr och uppfylla kriterierna för en kritisk våglängd på 370 nm, vilket är ett test som garanterar att produkten ger ett bredspektrumskydd. UVA-skydd kan mätas in vitro och kräver således inga frivilliga försökspersoner.

Vattenresistens hos solskyddsprodukter mäts genom att bestämma hur stor andel av skyddet som bibehålls efter att försökspersoner har vistats i ett cirkulerande vattenbad. Testet görs genom att applicera produkten som sedan får torka in, följt av bad i 20 minutersintervall, med en torkperiod på 15 minuter mellan varje bad. Om produkten har kvar minst 50% av sitt angivna SPF-värde efter två 20 minutersbad, anses produkten vara vattenresistent.

För att anses som extra vattenresistent ska produkten klara fyra 20-minutersbad, d v s ha kvar minst 50 % av den angivna solskyddsfaktorn. Det är viktigt att notera att man i verkligheten troligen skulle torka sig med en handduk mellan baden, vilket skulle ta bort en del av solskyddet. Därför rekommenderas det alltid att applicera solskyddsmedel igen efter bad för att säkerställa ett fullgott skydd.

PPD och PA listas ibland på produkter även om de inte rekommenderas för europeiska produkter. PPD står för Persistent Pigment Darkening och är ett test som fungerar som SPF-testet, men där effekten på huden av UVA-strålning mäts. Testet utförs på frivilliga försökspersoner och faktorn indikerar hur mycket längre tid det tar att för huden att få ett mörkare pigment jämfört med när man inte använder solskyddsmedel. PA är den skyddande effekten mot UVA-strålning och är en förenkling av PPD.

 

SKIN ACADEMY