Prev page Next page Back to Blog
Din hudhälsa påverkas av ditt unika universum av mikroorganismer

Mikroorganismernas återkomst

Bakterierna har under lång tid dragits med ett skamfilat rykte. Det är en smula ironiskt eftersom de fanns här på jorden långt före oss. I cirka tre miljarder år har de koloniserat planeten – att jämföra med människans moderna historia som börjar för bara tre hundra tusen år sedan.

Vi har en djupt rotad vana att se bakterier som onda, vilket är en attityd vi har ärvt från 1800-talet. Under lång tid har vi i vår kultur betraktat bakterier främst som fiender som ska utrotas. Vi kan också se detta i våra livsstilsvanor med dagliga duschar eller bad, klorerat vatten och frekvent användning av tvål. Vi är så fokuserade på att hålla oss rena och att bli av med bakterier som vi kan ha stött på men, utan mikroorganismer som bakterier skulle vi människor inte överleva. De samarbetar med våra celler och spelar en viktig roll i alla aspekter av vår hälsa.

Lyckligtvis börjar vi få ett bättre förhållande till våra mikroorganismer och bakterier. De flesta av oss känner till vikten av en balanserad tarmflora för en bra hälsa. Men hur är det med hudfloran? Vad vet du om din hudflora och hur bra förhållande har du till den?

Vi tycker det är dags att börja ompröva hur vi behandlar vårt ekosystem av bakterier i vår hud - vårt skyddande mikrobiom och hudflora.

Mikrobiom = hudflora

Mikrobiomet är den genetiska arvsmassan av alla våra mikroorganismer som bor och lever i och på oss. En viss uppsättning av mikroorganismer bildar den välkända tarmfloran och en annan unik uppsättning bildar hudfloran. 

Varför är hudens mikrobiom viktigt?

Hudens mikroorganismer skyddar huden mot attacker från skadliga bakterier och virus och kontrollerar vår huds allmänna hälsa. Det är därför vi vill ta hand om de mikroorganismer som lever på vår hud och inte störa deras "hem". En störning i balansen mellan olika typer av bakterier som lever på huden kan leda till hudåkommor som akne, rosacea och eksem. 

Hur skyddar bakterierna vår hud?

Den goda bakteriefloran, också kallad kommensal bakterieflora, är den hudflora som har vår hud som sitt hem. Vi har tusentals olika arter av bakterier och andra mikroorganismer som bor och lever i och på vår hud. Dessa mikroorganismer står för två viktiga skyddsmekanismer i huden.

  • De bildar anti-inflammatoriska ämnen, till exempel kortkedjiga fettsyror (SCFA) och anti-mikrobiella peptider (AMP’s) som stöttar vårt immunförsvar i huden.
  • De bildar en rad naturligt förekommande fuktbindare i huden. Anledningen till detta evolutionära påhitt är att motverka torr hud.

Människan upptäcker bakterierna

Bakterier observerades första gången 1674 av den nederländska vetenskapsmannen Antonie van Leeuwenhoek. Han såg de små organismerna genom ett mikroskop som han hade konstruerat på egen hand. År 1861 kunde den franska kemisten och biologen Louis Pasteur visa att jäsning orsakas av mikrobiologisk aktivitet, och det blev känt att bakterier kan orsaka sjukdomar.

1928 upptäckte den brittiske bakteriologen Alexander Fleming penicillinet, vilket till synes gav människan kontroll över de både osynliga och ständigt hotande bakteriekolonierna. Men redan då varnade Fleming för antibiotikans biverkningar. I dag, 90 år senare, står vi inför den postantibiotiska epoken, med antibiotikaresistens och andra sjukdomar som följd. För tarmens mikrobiom innebär en antibiotikabehandling allvarlig påverkan och det kan dröja månader innan kroppens mikrobiom återhämtat sig ordentligt. Biverkningar som orolig mage eller diarré är lika sannolika vid antibiotikakurer som utslag och svampinfektioner i huden.

För hudens mikrobiom, innebär den exploaterade användningen av hygienprodukter troligen också en allvarlig påverkan på vår naturliga hudflora. Nyligen publicerade forskningsstudier visar dels att överrengöring av ansiktshud kan förvärra exempelvis hudåkomman rosacea (Li et al., 2020), men även att mikrobiomet påverkas av topikal applikation av hudvårdsprodukter (Bouslimani et al., 2019).

Kunskapen om hudfloran

Även om vi människor sedan mänsklighetens historia har varit koloniserade av mikroorganismer för att överleva så har kunskapen om våra inneboende vänner varit mycket begränsad. Redan under förlossningen koloniseras vi av våra mödrars mikrobiom. Våra bakterier följer sedan vår resa genom livet och skyddar vår hud, vår tarm och ja, hela vår kropp.

Anledningen till att vi inte hört så mycket om hudens mikrobiom är att det är ett så pass nytt forskningsområde och det är bara under de senaste åren som man har kunnat forska och studera det i större utsträckning. Även tarmens mikrobiom är ett relativt nytt forskningsfält. Det är endast för ca 5 år sedan som man hittade sätt att studera de triljontals mikroorgansimer som bor och lever på vår hud. Tack vare moderna sekvenseringsmetoder som lett till en revolution inom den medicinska vetenskapen, kan man nu förstå mer om vilka bakterier som är bra för oss och vilka som är mindre bra.

Precis som man har hittat kopplingar mellan flera folksjukdomar och olika sammansättningar av tarmflora, så har man också nyligen upptäckt samband med vissa sammansättningar av hudflora kopplat till hudsjukdomar som eksem, psoriasis, akne eller rosacea. Men fortfarande finns mycket att utforska i vår bakterieflora, för att vi ska förstå kopplingen till hälsa och ohälsa i huden.

I framtiden kanske vi kommer transplantera bakterier från en hud till en annan för att behandla olika hudåkommor. Men tills vi är där, så pekar både tarmflora-forskningen och forskningen på hudfloran att en bra strategi är att ta väl hand om våra mikroorganismer och inte störa ordningen i onödan.

Vår strategi för ett mer hälsosamt mikrobiom!

Vi tror på att den bästa strategin är att behandla vår hudflora med respekt. Därför är alla våra produkter formulerade för att vara så mikrobiomvängliga som möjligt och verkar stärkande för hudfloran. 

Vår rekommendation är att du bara tvättar ansiktet på kvällen så att din hud får behålla de goda bakterier som den producerat under natten. Efter kvällsrengöringen kan du, om du önskar, applicera en av våra fuktkrämer tillsammans med ett av våra nattkoncentrat för att återställa hudflorans balans. På morgonen räcker det med att skölja ansiktet med ljummet vatten och sedan applicera en av våra fuktkrämer. Om du vill utforska mer om våra produkter, hittar du hela vårt sortiment här

SKIN ACADEMY