Prev page Next page Back to Blog
Vad du inte visste om vitiligo

Vita fläckar, fjärilar och PSEUDOCATALASE. Vitiligo är en kronisk hudsjukdom som kännetecknas av depigmenterade (vita) hudområden på kroppen. Sjukdomen är vanlig och drabbar 1–2 procent av befolkningen globalt. Statistiskt sett kan det finnas många fler eftersom de flesta inte söker vård för pigmentförändringar i huden.

Det finns tre olika varianter av vitiligo

Vitiligo vulgaris

Vitiligo vulgaris (generaliserad vitiligo) är den vanligaste formen av vitiligo. Vitiligo vulgaris kännetecknas av vita fläckar som uppträder symmetriskt på båda kroppshalvorna.

Vitiligo segmentalis

Vitiligo segmentalis är den andra varianten, vitiligo segmentalis (segmental vitiligo), uppträder som fläckar på endast ena sidan av kroppen.

Vitiligo focalis

Vitiligo focalis kallas den tredje varianten och kännetecknas av små fläckar på en eller några få delar av kroppen.

Forskarna är idag oense om anledningen till varför vitiligo uppstår. Vissa hävdar att det orsakas av autoimmunitet, det vill säga när ditt immunförsvar angriper pigmentcellerna. Andra hävdar att en hög koncentration av oxidativ stress förstör pigmentcellerna. Troligtvis är det en kombination av både. Patienter med vitiligo (särskillt med vitiligo vulgaris) har antikroppar mot pigmentcellerna tillsammans med en hög koncentration av väteperoxid som är en oxidativ markör. Vad kom först hönan eller ägget? Vi vet inte. 

Länge var antagandet att det vita fläckarna inte innehöll några melanocyter (pigmentceller), men nu har forskning visat att melanocyter fortfarande finns i de vita fläckarna bara att de har förlorat sin förmåga att bilda pigment (1). 

Eftersom depigmentering kan förekomma i synliga hudområden kan sjukdomen vara socialt stigmatiserande och orsaka psykosociala bekymmer med bland annat försämrat välbefinnande (2).

Diagnos

Att diagnostisera vitiligo är ofta en enkel process. Hos ljushyade patienter kan dock en så kallad hudlampa (Woods lampa) behövas för att säkerställa att det är vitiligo. Professorn Karin Schallreuter och ett team av amerikanska och tyska forskare upptäckte att det bildas ämnen i den vita huden som avger fluorescens när de belyses med lampan. Dessa ämnen tillhör familjen bioteriner och det är också dessa som ger vissa fjärilar dess fluorescerande färg (3).

Upptäckten av vitiligos förmåga att fluorescera publicerades i den prestigefyllda tidskriften Science 1994 (3).

A: Vitiligo på ögonlocken i visuellt ljus. B: Samma ögonlock under Woods lampa ger ett vitt fluorescerande ljus. (4).

Behandling av vitiligo

Det finns inga enhetliga nationella riktlinjer för behandling av vitiligo idag. Oftast erbjuds ingen ytterligare medicinsk behandling utan fokus ligger på patientinformation om sjukdomsförloppet.

Vissa hudläkare ordinerar dock kortison eller takrolimus, ett ämne utvecklat för behandling av atopiskt eksem som du uppmanas att applicera på de drabbade områdena. Efter 6 månader sker utvärdering. Ett fåtal patienter ser viss effekt på grund av den immunmodulerande effekten. En ljusbehandling med UVB-ljus rekommenderas i vissa regioner med varierande effekt

Vad du bör undvika om du har vitiligo

  • Bada i poolvatten som innehåller klor - detta kan förvärra vitiligo.
  • Hudvård som innehåller aktiva ingrediensen Q10 (Inci:Ubiquinone). Studier visar att applicering av kräm med Q10 kan förvärra vitiligo (5).
  • Stress – detta är lättare sagt än gjort men det har visat sig att vitiligo förvärras kraftigt av psykisk stress.
  • Undvik att bli skadad. Personer med vitiligo är särskilt utsatta för skador och tryck på huden, vilket ofta framkallar en vit fläck där såret eller sårskorpan satt. Detta är ett välkänt fenomen som kallas för Köbner-fenomenet.
  • Undvik åtsittande kläder och åtsittande skor. Vitiligo visar sig ofta runt midjan, under bh:n och på fötterna på grund av konstant tryck på huden. Detta kan utlösa pigmentförlust.
  • Undvik för stora mängder grönt te eftersom detta kan ha prooxidativa effekter och förvärra vitiligo.
  • Undvik rökning. Rökning har ofta visat sig förvärra vitiligo, särskilt runt munnen. Det är också svårt att behandla vitiligo om patienten röker eftersom repigmenteringen sker mycket långsamt i dessa fall.

Intervjuer om vitiligo

Intervju med Professor Karin Schallreuter Prof, MD

Professor Karin Schallreuter har studerat vitiligo de senaste 25 åren och har varit arbetande hudläkare och specialist vid Mayo Clinic, Minnesota. Hon är en av grundarna av Center for Skin Science vid University of Bradford samt grundare av institutet för Pigmentary Disorders i Greifswald, Tyskland. Hon har skrivit mer än 170 vetenskapliga artiklar inom experimentell och klinisk dermatologi och har behandlat mer än 6000 patienter med vitiligo. I den här intervjun berättar hon mer om behandlingen hon har utvecklat.

Intervju med Murali

Om professor Schallreuter's behandling som har bidragit till att minska hans vitiligo.

Intervju med Skinome's grundare Johanna Gillbro, om hennes upplevelse med PC-KUS behandlingen

Jag har haft vitiligo sedan min barndom. Jag besökte många hudläkare och provade allt från kortison, takrolimus och UVB-behandling till transplantation av friska pigmenterade hudceller till de drabbade områdena. Inget fungerade och vitiligon blev faktiskt värre av alla behandlingar.

Jag studerade i Uppsala till farmaceut och tog examen 2002. Under mina år på universitetet fick jag kontakt med den tyska hudläkaren och hudforskaren Karin Schallreuter som var professor vid University of Bradford och expert på vitiligo (se video klipp). Denna kontakt gav mig möjlighet att genomföra doktorandstudier i klinisk och experimentell dermatologi med Schallreuters team.

Baserat på upptäckten av ”fjärilsbioterinerna” i vitiligofläckarna utvecklade Karin Schallreuter och hennes team en behandling för att minska oxidativ stress i huden. När behandlingen användes bleknade melanocyterna och började producera pigment igen. Idag använder jag NB-UVB-aktiverat pseudocatalase PC-KUS med mycket bra effekt, mitt ansikte och ben har fått 90% repigmentering. Händer och fötter är dock fortfarande svåra att behandla.

Denna behandling utvecklades av professor Schallreuter 1995 och har sedan dess hjälpt tusentals patienter på tre olika platser: Medical Clinic-The Dead Sea, Institute for Pigmentation Disorders av V. Greifswald, Tyskland och vid University of Bradford, England. 2006 försvarade jag min avhandling om vitiligo och tog en doktorsexamen i experimentell dermatologi. Idag känner jag mig glad över min vitiligo och njuter av de vita fläckarna, även om flera av dem nu helt försvunnit. Om jag inte hade haft dem hade jag förmodligen inte haft den motivation jag har, inte heller hade jag upplevt allt jag har upplevt eller träffat alla dessa fantastiska människor och forskare som jag mött genom åren. 

Om du är intresserad, läs gärna de vetenskapliga publikationerna om behandlingen här.

/Johanna Gillbro

SKIN ACADEMY