Prev page Next page Back to Blog
Skydda din hälsa och hud: Välj solskydd fritt från hormonstörande och fotoinstabila UV-filter

Först och främst- Vad är ett UV-filter? För att skydda huden mot solen så använder man så kallade UV-filter i solskyddsprodukter. Dessa kan antingen reflektera eller absorbera solens strålar för att minska hudcellernas kontakt med solen.

Hormonstörande egenskaper vs allergirisk

Hormonstörande egenskaper

De äldre varianterna av organiska/kemiska UV-filter har sammankopplats med så kallade hormonstörande egenskaper. Flera studier har visat att UV-filter med liten molekylstorlek såsom Benzophenone-3 (Oxybenzone), Homosalate, 4-Methylbenzylidene Camphor, Ethylhexyl Methoxycinnamate och Ethylhexyl Salicylate kan tränga genom huden och påverka kroppen systemiskt. Dessa ämnen har hittats i kroppsvätskor som bröstmjölk och urin och har i studier kopplats till endokrina störningar.

Risk för allergi genom fotoinstabilitet

Förutom de misstänkt hormonstörande riskerna bär vissa UV-filter risk för allergiska reaktioner, särskilt när de är fotoinstabila vilket betyder att de motsägelsefullt kan brytas ner av solens strålar. Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för konsumentprodukter (SCCP) har till exempel särskilt framhävt att Benzophenone-3, som också benämns Oxybenzone på inci listan kan orsaka kontaktallergi och fotoallergiska reaktioner. På grund av dessa risker minskade EU år 2017 den tillåtna mängden Benzophenone-3 i solskyddsmedel från 10% till 6%.

Regelverk och rekommendationer

Anpassningar i EU: Dessa risker har lett till anpassningar i regelverket, där vissa ämnen som 4-Methylbenzylidene Camphor är på väg att förbjudas inom EU för användning i solskyddsmedel.

Internationella perspektiv

Situationen i USA: I jämförelse använder USA fortfarande många av de UV-filter som begränsats i EU, vilket understryker vikten av att som konsument vara medveten om de produkter man väljer, särskilt vid köp av solskyddsprodukter från amerikanska bolag.

Vår rekommendation

Vi rekommenderar användning av mineralfiltren Titandioxid och Zinkoxid, samt moderna organiska UV-filter med större molekylstorlek som är både fotostabila och fria från hormonstörande egenskaper, såsom Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyltriazine och Ethylhexyl Triazone.

 

Vår fullständiga lista över filter vi rekommenderar, samt filter man bör undvika, går att se härÄmnen att hålla koll på i solskyddsprodukter

 

Skinome’s produkter
Våra produkter kompromissa inte med din hälsa eller miljön. Genom att undvika hormonstörande och fotoinstabila ämnen, utvecklar vi solskyddsprodukter som är trygga och effektiva för alla hudtyper, även den känsligaste huden.