Prev page Next page Back to Blog
Ämnen att hålla koll på i solskyddsprodukter

I den här tabellen presenterar vi en lista över ingredienser som används i solskyddsmedel, med fokus på potentiellt hormonstörande ämnen och allergener. Vi vill bidra till att öka medvetenheten om vilka UV-filter som kan ha negativa effekter på både hudens hälsa och hormonella system och hjälpa dig att göra informerade val när det gäller användning av solskyddsprodukter.

Det finns tyvärr, även inom EU, fortfarande produkter som innehåller UV-filter som är misstänkt hormonstörande eller allergiframkallande på grund av flera anledningar. De är fortfarande legalt tillåtna att använda, men finns ofta i gamla produkter som togs fram när dessa filter var de enda som fanns tillgängliga. Dessa filter är billigare att köpa in och enkla att göra produkter med. Ofta hittar man dem även i produkter som tillverkas i andra länder, t ex USA, där kraven kring vilka filter man får använda ser annorlunda ut.

Nu när det finns solskyddsprodukter med mer moderna och bättre UV-filter, som inte har dessa egenskaper, så är vår rekommendation att man väljer dessa då vi tycker att det annars är en onödig risk man tar när det finns alternativ.

Tabell: UV-filter som används i Europa. INCI står för International Nomenclature of Cosmetic Ingredients och är det namn som anges på ingredienslistan. Main absorption definierar det primära UV-området som respektive filter är verksamt inom. Den hormonstörande effekten och risken för allergi framgår av tabellbaserad vetenskaplig evidens.