Prev page Next page Back to Blog
Syntetiska eller naturliga ingredienser – vad är bäst?
Vi får ofta frågan om vi bara använder naturliga ingredienser i våra hudvårdsprodukter och om vi undviker kemikalier. Alla kemikalier är ju dåliga för oss, eller? Faktum är att allt omkring oss är kemikalier. I den här artikeln vill vi förklara och öka förståelsen av vad som menas med de olika begreppen. Till exempel är syntetiska och naturliga ämnen något som ofta används när det kommer till hudvård.

 

Kemikalier och kemiska ämnen är fundamentala i vår vardag och för allt liv på jorden. De kan delas in i naturligt förekommande och syntetiskt framställda, men det är även viktigt att överväga hur de tillverkas och vilka specifika egenskaper de har. Naturliga ämnen kan framställas på syntetiskt sätt i fabriker, och vi kan nu använda mikroorganismer för att producera ämnen som tidigare inte funnits i på ett naturligt sätt. Ämnens positiva eller negativa egenskaper beror inte heller enbart på deras ursprung, där både naturligt och syntetiskt framställda ämnen kan ha fördelaktiga eller skadliga egenskaper. Det är viktigt att utvärdera ämnena utifrån deras specifika karaktär och användning istället för att förlita sig på den naturliga/syntetiska uppdelningen.

Vi tycker att det är viktigt att fördjupa förståelsen av naturligt och syntetiskt framställda ämnen och klargöra likheter och skillnader i hur de framställs och vilka egenskaper de har. Naturliga parfymer eller eteriska oljor är till exempel bland de mest allergiframkallande ämnena som används inom hudvård. Syntetiskt framställda ämnen kan också minska den negativa påverkan som kemikalier har på miljön så valet av bra ämnen är centralt, oavsett om det är naturligt eller syntetiskt framställda.

Allt är kemikalier och en förutsättning för liv

Kemikalier eller kemiska ämnen finns överallt runtomkring oss och de är nödvändiga för att allt liv ska fungera - de finns i maten vi äter, i vattnet vi dricker, i luften vi andas, ja till och med vår egna kropp består av dem. De allra vanligaste ämnena på jorden, såsom vatten och syret i luften, är kemikalier. Kemikalier finns också i alla de komplexa saker som vi människor framställt och som behövs i vår tekniskt avancerade värld.

Kemiska ämnen delas traditionellt in i två huvudkategorier: naturligt förekommande och syntetiskt framställda, där den sistnämnda gruppen främst utgörs av nya ämnen som vi människor har skapat och som inte funnits i naturen tidigare.

Men lika viktigt som att reda ut om ämnena är naturligt förekommande eller syntetiskt framställda är att lyfta hur de har tillverkats och vilka egenskaper de har. Naturligt förekommande ämnen kan framställas på syntetisk väg och därmed tas fram på ett mer resurseffektivt sätt än om vi utvinner dem direkt från naturen. Vi kan även med dagens kunskap och tekniker få t ex bakterier eller andra mikroorganismer att producera ämnen som inte funnits i naturen tidigare, d v s syntetiska ämnen framställs på ett alltmer naturligt sätt.

Egenskaperna ett ämne har bestäms inte av om det är naturligt eller syntetiskt framställt. Naturligt förekommande ämnen kan ha dåliga egenskaper för både människan och miljön, om de sprids på fel plats, i fel koncentration och vid fel tillfälle. Det gäller också syntetiskt framställda ämnen, de kan ha både bra och dåliga egenskaper.   

Naturligt förekommande kemikalier

Naturligt förekommande kemikalier är ämnen som finns i naturen och som finns i allt från människokroppen till växter, djur och i vår atmosfär. De används brett och är otroligt viktiga för många processer t ex är vatten, proteiner och olika mineraler avgörande för allt liv på jorden. Naturligt förekommande kemikalier som används i hudvård är vatten, glycerol, retinol, olika mineraler och oljor men även komplexa blandningar som extrakt från olika växter och djur.

Ett naturligt förekommande eller hudeget ämne i hudvård kan även vara syntetiskt framställt. Ämnena har dessutom, även om de har ett naturligt ursprung, alltid genomgått olika tillverkningssteg för att säkerställa ämnets renhet och kvalité. Det gör att skillnaden minskar mellan ett naturligt och syntetiskt framställt ämne, men det avgörande är att båda skall vara säkra och effektiva när de ingår i din hudvårdsprodukt.

Syntetiskt framställda kemikalier

Syntetiskt framställda kemikalier är de som skapas av människor genom kemiska processer. Dessa ämnen kan vara helt nya, eller vara variationer av naturligt förekommande ämnen. Syntetiskt framställda kemikalier kan också vara naturligt förekommande d v s det är exakt samma ämne som finns naturligt men som framställts på konstgjord väg. Några exempel på sådana ämnen är urea (karbamid), ceramider, mjölksyra men även retinol och vitamin C som alla är hudidentiska ämnen men som kan framställas syntetiskt.

Vissa naturligt förekommande kemikalier kan användas som råvaror vid framställning av syntetiska ämnen. Inom hudvård är detta mycket vanligt och många oljor, emulgatorer och rengörande ämnen har ett naturligt ursprung men de är mer eller mindre modifierade kemiskt.

Miljöpåverkan och säkerhet av kemikalier, naturligt är inte bättre än syntetiskt

Både naturligt förekommande och syntetiskt framställda kemikalier kan påverka miljön och människors hälsa. Ett naturligt ämne behöver inte ha bättre egenskaper än om det framställts syntetiskt, och vice versa. Det är därför viktigt att välja, hantera och använda alla ämnen ansvarsfullt, oavsett ursprung eller tillverkningssätt. I slutändan om ämnena sprids ska de kunna tas om hand och brytas ner, av reningsverken eller i miljön, ha låg toxicitet d v s inte ha en negativ påverkan på människan eller miljön. Valet av bra ämnen är centralt, oavsett om det är naturligt eller syntetiskt framställda.

Vill du lära dig mer?

Vid framställning av syntetiska kemikalier används olika tekniker eller metoder, som kan vara mer eller mindre resurskrävande och/eller miljövänliga. I den här artikel listar vi några av de vanligaste. Läs artikeln här

SKIN ACADEMY