Prev page Next page Back to Blog
Tillverkning av kemikalier - olika metoder

Syntetiskt framställda kemikalier är de som skapas av människor genom kemiska processer. Dessa ämnen kan vara helt nya, eller vara variationer av naturligt förekommande ämnen. Syntetiskt framställda kemikalier kan också vara naturligt förekommande d v s det är exakt samma ämne som finns naturligt men som framställts på konstgjord väg. Några exempel på sådana ämnen är urea (karbamid), ceramider, mjölksyra men även retinol och vitamin C som alla är hudidentiska ämnen men som kan framställas syntetiskt.

Vid framställning av syntetiska kemikalier används olika tekniker eller metoder, som kan vara mer eller mindre resurskrävande och/eller miljövänliga. Det finns flera olika metoder för att framställa syntetiska ämnen, nedan listar vi några av de vanligaste.

Traditionell organisk syntes

Denna metod innebär att man skapar nya kemiska föreningar genom att reagera olika kemikalier under kontrollerade förhållanden. Det är den klassiska tekniken för att skapa syntetiska ämnen och har använts i århundraden. Traditionellt så har ofta petroleumbaserade råvaror använts som utgångsmaterial, men numer är det alltmer vanligt att utgå från olika naturliga och ofta växtbaserade och förnyelsebara råvaror vid framställningen. De vanligaste rengörande ämnena och emulgatorerna i hudvård är framställda på detta sätt.

Biofermentation

Biofermentation är en mer miljövänlig teknik som innebär att man använder mikroorganismer som bakterier, jäst eller svampar för att producera kemikalier. Denna metod används i produktionen av ämnen som antibiotika, alkohol, och en rad andra bioteknologiska produkter. Inom hudvård framställs vanligen olika organiska syror som mjölksyra eller citronsyra via biofermentation, men även oljor såsom squalane. De ämnen som benämns som postbiotika är också framställda eller utvunna ur biofermentationsreaktioner.

Grön kemi

Grön kemi syftar till att utveckla kemiska processer och produkter som är mer miljövänliga och tar mindre resurser i anspråk. Med gröna metoder försöker man minska användningen av farliga ämnen, minska energiförbrukningen, minska mängden vatten eller andra lösningsmedel som används samt minska avfallet från de kemiska processerna.

Upcycling

Upcycling för framställning av kemikalier är en metod som innebär att man tar till vara på restprodukter och omvandlar befintliga material och kemikalier till andra och mer värdefulla ämnen. Det kan vara återanvändning eller extraktion av restavfall, användning av biprodukter eller användning av restmaterial som utgångsmaterial eller energikälla vid fermentationsprocesser. Omvandlingen syftar till att minska avfallet, spara på resurser och minska den totala miljöpåverkan som ämnena har genom att återanvända och omvandla kemikalier istället för att producera dem från grunden. Det blir allt vanligare med upcycling och att det tillämpas brett inom kemikalieindustrin och lyfts alltmer fram inom hudvården.

Sammantaget är utvecklingen av nya metoder för framställning av ämnen otroligt viktiga för att minska vår totala miljöpåverkan och göra kemikalieproduktionen mer hållbar.

Miljöpåverkan och säkerhet av kemikalier, naturligt är inte bättre än syntetiskt

Både naturligt förekommande och syntetiskt framställda kemikalier kan påverka miljön och människors hälsa. Ett naturligt ämne behöver inte ha bättre egenskaper än om det framställts syntetiskt, och vice versa. Några av de mest potenta gifterna vi känner till, som t ex botulinumtoxin, är helt naturliga och förekommer i miljön omkring oss. Naturliga parfymer och eteriska oljor är bland de mest allergiframkallande ämnena vi använder inom hudvården. Det är därför viktigt att välja, hantera och använda alla ämnen ansvarsfullt, oavsett ursprung eller tillverkningssätt. Miljövänliga tekniker som biofermentation och grön kemi kan minska den negativa påverkan som kemikalier har på miljön. Det kan också minska användningen av ändliga resurser. I slutändan om ämnena sprids ska de kunna tas om hand och brytas ner, av reningsverken eller i miljön, ha låg toxicitet d v s inte ha en negativ påverkan på människan eller miljön. Valet av bra ämnen är centralt, oavsett om det är naturligt eller syntetiskt framställda.

SKIN ACADEMY