Prev page Next page Back to Blog
Kan för mycket rengöring orsaka rosacea?
En studie gjord på den kinesiska befolkningen visade att överdriven rengöring påverkar huden negativt och ökar risken för rosacea. I den här artikeln har vi sammanfattat studien. 

Vad är rosacea?

Rosacea är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom i ansiktet som drabbar många människor med antingen ett eller flera symtom som rodnadsepisoder, märkbara blodkärl och uppträdande svullna och röda knölar. Rosacea är en ofarlig sjukdom men blir problematisk på grund av dess estetik som kan påverka livskvaliteten negativt.

Vad orsakar rosacea?

Det är fortfarande inte helt känt vad grundorsaken till rosacea är men bland många faktorer har en skadad hudbarriär fått mycket uppmärksamhet. Rosaceapatienter är känsliga för stimulans, både kemiska (att applicera vissa produkter) och fysiska (vidröra och gnugga huden). Detta är förknippat med mer transepidermal vattenförlust eller TEWL (=vattnet som lämnar huden) och lägre hudhydrering vilket i sin tur är förknippat med en skadad hudbarriär, som i sin tur är förknippad med förändringar i de medfödda immunfunktionerna (=ditt personliga immunsvar).

Hur minskar du behandlingar för rosacea?

Förutom topikala och systematiska behandlingar kan konsekvent applicering av lämplig icke-irriterande hudvård som upprätthåller och reparerar hudbarriären avsevärt förhindra symptom på rosacea och förbättra patientens livskvalitet.

Hur påverkar rengöring huden?

Det positiva med att rengöra huden är att det tar bort smuts, föroreningspartiklar, solskyddmedel, smink och överflödig talg. Detta förbättrar upptaget av fuktkrämer vilket i sin tur ökar återfuktningen och reparerar huden.

Men något många inte vet är att rengöring även tvättar bort hudens yttersta celler vilket är det lager som ger huden mycket av dess skyddande barriär men även de naturligt mjukgörande och återfuktande ämnen som huden består av. Detta gör inte bara huden torrare, utan även mer känslig och mottaglig för påverkan utifrån, vilket man vill undvika för att inte störa huden. Många rengörande produkter kan även innehålla ytaktiva ämnen som direkt irriterar huden eller är allergiframkallande vilket stör hudbarriären. Därför kan rengöring, om det används mer än nödvändigt, skada din hud på lång sikt. Minimerar man däremot rengöringen, tvättar med milda och skonsamma rengörande produkter max 1 gång per dag eller när det verkligen behövs, så ger man huden de bästa förutsättningarna för att vara i

Hur påverkar rengöring rosacea?

En stor studie gjordes i Kina om hur reningsvanor påverkar uppkomsten och utvecklingen av rosacea. Studien var i form av en retrospektiv fall-kontrollundersökning av 999 fall av rosacea och 1010 hudfriska kontroller. Friska kontroller med känslig hud exkluderades.

Enkäten innehöll frågor om hudvårdsvanor för de två åren före rosacea för rosaceagruppen och de senaste två åren för kontrollgruppen. Enkäten var uppdelad i två sektioner:

1. Normalt rengöringsbeteende:


* Hur ofta rengjorde de?
* Hur mycket rengöringsmedel använde de per år?
* Rengöringstid per gång

2. Förstärkt rengöringsbeteende om de använde något av följande:


* Oljekontrollerande produkter
* Exfoliering
* Ansiktsmasker
* Behandlingar på skönhetssalong 

Rosaceagruppen tillfrågades vad deras nuvarande symtom är, vart i ansiktet de fanns, varaktighet av rodnad och vad deras utlösande faktorer är för rodnad (värme, mat, känslor, användning av hudvårdsprodukter etc.)

Resultaten visade att vissa rengöringsaspekter påverkar rosacea. Följande resultat observerades från studien:

Positivt samband med rosacea förekom:

  • Att vara kvinna
  • Att vara arbetande
  • Ha en högre utbildningsnivå och mer personlig inkomst
  • Rengöring mer än en gång dagligen
  • Använder en stor mängd rengöringsmedel, mer än 500 g per år
  • Riskfaktor att använda ett rengöringsverktyg mer än fyra gånger/vecka
  • Riskfaktor att använda oljekontrollprodukter, exfolianter och masker
  • Riskfaktor att få behandlingar på skönhetssalong (exfoliering, oljekontroll)

Inget samband med rosacea förekom:

  • Typ av rengöring
  • Rengöringstid

Varför påverkar rengöringsvanor rosacea?

Som nämnts tidigare påverkar ytaktiva ämnen i rengöringsmedel hudbarriären. Ytaktiva ämnen är molekyler som plockar upp smuts och överskott av talg från huden, men de kommer också att interagera med lipiderna (fetterna) i huden och därför i viss mån bryta sönder hudbarriären. Användning av rengöringsanordningar kommer också att göra detta mekaniskt. Exfolianter förstör det övre hudlagret och kan också vara sensibiliserande.

Överdriven rengöring kan störa hudbarriären vilket leder till ett högre pH i huden. En frisk huds pH är lågt (4,5-5,5), att ha ett högre pH kan locka till sig dåliga bakterier. Överdriven rengöring samt konserveringsmedel i rengöringsmedel kan påverka hudens mikrobiomet (=de bakterier och mikroorganismer som lever i huden). Att ta bort bra bakterier och attrahera dåliga bakterier kan försvaga hudens immunförsvar och göra den känsligare. 

Råd att ta med sig från studien

 Råden att ta med sig från denna studie är att mindre är mer! Att inte använda rengöringsmedel mer än en gång dagligen, använd mindre än 300 gram per år och att avstå från rengöringsapparater är bra för att undvika att utveckla rosacea. Det är också bäst att undvika exfolianter, oljekontrollerande masker och produkter, och undvika att göra dessa typer av behandlingar på salong.

Det bör noteras att sedan detta kan en studie baserad på en enkät ha förekommit För det andra frågade de inte vad för vattentemperatur deltagarna använde. För det tredje inkluderade inte studien några mätningar. 

Referens

Li, G., Wang, B., Zhao, Z., Shi, W., Jian, D., Xie, H., Huang, Y., Li, J., 2020. Excessive cleansing: an underestimating risk factor of rosacea in Chinese population. Archives of Dermatological Research.. doi:10.1007/s00403-020-02095-w

SKIN ACADEMY