Prev page Next page Back to Blog
Hur effektiv är egentligen din retinolprodukt?

Retinoider har en vetenskapligt bevisad positiv effekt på vår hud, men hur mycket av de utlovade fördelarna får du egentligen av din hudvårdsprodukt? Retinoider har bland annat visat sig förbättra vår hudstruktur och hudton och är därför mycket populära ingredienser i hudvårdsprodukter. Men få hudvårdsanvändare vet att retinoider är extremt känsliga och kan tappa i effekt över tid om lagringsförhållandena inte är optimala. Enkelt uttryckt kanske du inte får de fördelar som din hudvårdsprodukt faktiskt utlovar.

Utmaningarna med att bibehålla retinoiders effektivitet påvisas i studien ”Retinoids stability and degradation kinetics in commercial cosmetic products” som publicerades i november 2020. I denna studie, i vilken man gjort långvariga stabilitetstester på ett antal hudvårdsprodukter, ser man tydlig retinoid-instabilitet i nästan alla testade produkter, vilket resulterade i en 0 % – 80% minskning efter 6 månader vid 25°C och 40% –100% minskning vid 40°C. Detta är en nyligen genomförd och mycket intressant studie som visar liknande resultat som Skinomes egna studier om retinoider.

Vad är retinoider och varför används de?

Retinoider avser Retinol (= vitamin A) och dess analoger (t.ex. Retinylpalmitat) samt karotenoider med vitamin A-aktivitet (Betakaroten). Retinoider används ofta i hudvård och läkemedel eftersom de är effektiva mot ålderstecken, akne, psoriasis och andra tillstånd och är bland de mest studerade ämnena inom dermatologin och kosmetikaindustrin.

Finns det några nackdelar med att använda retinoider?

Det största problemet med retinoider i hudvård är att många retinoider är mycket känsliga för temperaturhöjningar (även rumstemperatur), vatten, ljus och syre (luft). Detta enkla faktum gör att retinoider inte alltid är lämpliga som ingredienser i det vi kallar traditionell hudvård. Traditionell hudvård har vanligtvis en lång hållbarhet (30 månader), kan förvaras i rumstemperatur och kommer i förpackningar som t.ex. öppna burkar där produkten utsätts för luft.

Detta faktum resulterar i två huvudproblem:

 1. Nedbrytning av retinoider resulterar i mindre effektiva produkter
 2. När retinoider bryts ned bildas biprodukter och det finns idag en osäkerheter kring huruvida dessa biprodukter påverkar din hud

Hur stabila retinoider är i hudvårdsprodukter beror på flera faktorer

 • Vilken typ av formulering det är, t.ex. en olja eller en kräm. Vissa formuleringstyper gör retinoiderna extra känsliga
 • Formuleringens pH-värde
 • Förekomsten av antioxidanter och stabilisatorer (tokoferol, citronsyra, BHT, etc.). Stabilisatorer används ofta för att stabilisera retinoider men är kanske inte alltid de bästa ingredienserna ur ett hudhälsoperspektiv
 • Förpackningstyp (en klar burk låter retinoider brytas ned snabbare än i en ogenomskinlig, luftfri pump)
 • Förvaringsförhållanden (rumstemperatur eller varmare/svalare)

Hur stabila är retinoider i hudvård?

I studien ”Retinoids stability and degradation kinetics in commercial cosmetic products” undersökte forskarna stabiliteten hos 16 retinoidderivat i 12 kosmetiska produkter (vissa produkter innehöll mer än en typ av retinoid). De typer av retinoider som ingår i studien är:

 • Retinol
 • Retinylpalmitat
 • Hydroxypinakolonretinoat
 • Betakaroten

De tittade på hur snabbt retinoiderna bryts ner (sönderdelas) i formuleringarna både i rumstemperatur (25°C och 60% relativ fuktighet) och i förhöjd temperatur (40°C och 75% relativ fuktighet). Resultaten visade att retinoiderna bröts ned i nästan alla produkter, både vid rumstemperatur (0-80% nedbrytning) och vid 40°C (40-100% nedbrytning). Retinol och Retinylpalmitat bröts ned på liknande sätt, betakaroten var lite mer stabil och den mest stabila formen var Hydroxypinacolone retinoat.

Studien visade att den genomsnittliga hållbarhetstiden (= minst 90% av retinoiden var kvar i produkten) bara var 2 månader. Hos en tredjedel av de testade produkterna var hållbarheten kortare än 1 månad. Vid 40°C var hållbarheten i genomsnitt kortare än 14 dagar. Samtliga produkter utlovade en hållbarhetstid på 6 eller 12 månader efter öppnandet, vilket helt enkelt visade sig inte vara sant. Det var tydligt att temperaturen påverkade hur mycket retinoid som fanns kvar i produkten.

Forskarna fann också när de undersökte de 12 produkterna att det var uppenbart att typen av formulering, inte koncentration eller pris, hade störst inverkan på nedbrytningsnivån. Med andra ord, vilka andra ingredienser som använts och hur produkten formulerades var viktigare än koncentrationen av retinoid i produkten. De fann också att ju högre koncentrationen av retinoid, desto mer degraderades.

Hur påverkar ljusexponering de olika retinoiderna?

Forskarna studerade också retinoidfotokänslighet i produkterna, vilket betyder hur känsliga formuleringarna är för ljus. Här överträffade Retinol de andra typerna och visade sig vara minst känslig för ljus (64-90% återstod). Retinylpalmitat och Betakaroten bröts ned nästan helt och Hydroxypinacolon-retinoat bröts ned med 40%.

Vad säger egentligen detta?

Denna studie belyser hur instabila retinoider är. I många av produkterna från studien var den faktiska retinoidkoncentrationen mycket lägre än vad som stod på förpackningen och hållbarheten efter öppning var också betydligt kortare än vad som deklarerats av respektive hudvårdsmärke.

Vad gör vi på Skinome för att säkerställa att du får rätt koncentration av retinoider?

På Skinome motverkar vi problemen som förklaras i artikeln genom att använda en ogenomskinlig luftfri förpackning för att undvika ljus och oxidation av formuleringen. Vi har också utvecklat en unik formulering med mycket låg vattenhalt för att ytterligare stabilisera retinolet. Som du kan se i studien beror nedbrytningsnivån mycket på temperatur och tack vare vår kalla logistikkedja och att vi ber våra kunder att förvara produkterna i kylskåpet, ser vi till att retinoiden som används i vår Night Active Retinol (hudeget retinol) ger maximal effekt. Utöver detta har vi en kortare hållbarhet på alla våra färskproducerade produkter för att säkerställa att alla aktiva ingredienser, inte bara retinol, är effektiva. Tillsammans säkerställer dessa åtgärder att du får ut det mesta av din Skinome-formulering.

SKIN ACADEMY