Prev page Next page Back to Blog
Hormonstörande ämnen och möjlig påverkan under graviditet

Hormonstörande ämnen är kemikalier som kan störa kroppens hormonella balans. De finns i många vardagsprodukter som vi använder regelbundet, inklusive plastflaskor, leksaker, matbehållare, rengöringsmedel och en rad hygienprodukter såsom hudlotion, solkräm, smink och deodorant. Dessa ämnen har fått ökad uppmärksamhet på grund av deras potentiellt hälsofarliga effekter. Det är viktigt att vara medveten om dessa ämnen, speciellt om man planerar att bli gravid, är gravid, ammar, eller har små barn, eftersom de kan vara extra känsliga för dessa kemikalier. Genom att förstå vilka produkter som innehåller dessa ämnen, kan vi vidta åtgärder för att minska vår exponering och skydda vår hälsa.

Hormonernas roll i kroppen

Hormoner spelar en avgörande roll i många av kroppens funktioner. De hjälper till att reglera och koordinera aktiviteter som vår sexuella utveckling, ämnesomsättning och övergripande kroppsfunktioner. Hormonstörande ämnen kan imitera eller störa de naturliga hormonernas funktioner i kroppen. De kan binda sig till hormonreceptorer, vilket kan aktivera eller blockera de naturliga hormonernas effekter. Detta kan leda till en rad olika hälsoproblem, eftersom kroppens hormonella balans är avgörande för normal funktion och utveckling.

Hälsorisker

Hormonstörande ämnen kan orsaka flera allvarliga hälsoproblem. De kan störa kroppens endokrina system, kroppens reglering via hormoner, vilket är avgörande för att upprätthålla fysiologisk balans. Störningar i detta system kan leda till olika sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och olika cancerformer. Exponering för dessa ämnen sker ofta över tid och kan ha ackumulerade effekter, d v s flera olika effekter samverkar med varandra, vilket gör det svårt att direkt koppla specifika sjukdomar till specifika exponeringar. Det finns också en cocktaileffekt att beakta, där blandningen av olika kemikalier kan ha starkare eller annorlunda effekter än de enskilda ämnena.

Några sjukdomar och hälsoproblem som forskningen tror kan vara kopplade till hormonstörande ämnen är följande:

Cancer: Bröstcancer, prostatacaner, testikelcancer och sköldkörtelcancer.

Fetma och diabetes: Typ 2-diabetes har mer än fördubblats sedan 1980.

Endometrios: d v s förekomst av livmoderslemhinna utanför livmodern.

Födsloeffekter: Låg födelsevikt,  avbrutna graviditeter och missbildningar i könsorganen hos unga pojkar.

Bröstutveckling: Unga flickor kommer in i puberteten och utvecklar bröst tidigare.

Graviditet, små barn och hormonstörande ämnen

Under graviditeten och de tidiga barndomsåren är vi särskilt känsliga för effekterna av hormonstörande ämnen. Foster och små barn har ännu inte fullt utvecklade system för att hantera dessa ämnen, vilket gör dem mer sårbara. Det är därför viktigt att gravida kvinnor och föräldrar till små barn är särskilt uppmärksamma på produkterna de använder och de miljöer de befinner sig i för att minimera risken för negativa hälsoeffekter. Det mest kritiska skedet för hormonstörande effekter är fosterstadiet. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det innebära effekter på hjärnans utveckling eller ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Hos en vuxen människa kan kroppen på ett bättre sätt själv reglera nivåerna av hormoner men i foster och små barn är denna mekanism inte lika utvecklad vilket ökar risken för att ett hormonstörande ämne kan få långsiktiga negativa effekter.

Ämnen att undvika i kosmetiska produkter

Det finns specifika ämnen i kosmetiska produkter som är kända för att ha hormonstörande egenskaper. Dessa inkluderar vissa konserveringsmedel som parabener, UV-filter i solskyddsmedel som benzofenoner och ethylhexyl metoxycinnamat, doftämnen som innehåller ftalater, och silikoner. Att undvika dessa ämnen är särskilt viktigt för gravida kvinnor och små barn. När du väljer kosmetiska produkter, bör du läsa ingredienslistan noggrant och välja produkter som är fria från dessa potentiellt skadliga kemikalier.

Här kan du ta del av vår lista på ämnen att hålla koll på specifikt i solskyddsprodukter - Ämnen att hålla koll på i solskydsprodukter.

3 tips för att minska exponeringen av hormonstörande ämnen  

För att minska exponeringen av hormonstörande ämnen, bör man vara medveten om vilka produkter man använder i vardagen.

  1. Fundera över de kosmetiska produkter du använder i vardagen. Är alla nödvändiga eller kan du minska hur ofta du använder dem?
  2. Tänk på att vara extra noggrann när du väljer de produkter du använder ofta och speciellt de du lämnar kvar på huden och inte sköljer av.
  3. Du kan själv gå igenom ingredienslistan för att se om produkten innehåller hormonstörande ämnen. På webbplatsen Endocrine Disruptor Lists finns listor med hormonstörande ämnen och misstänkt hormonstörande ämnen. Där framgår även ämnenas legala status. Bakom webbplatsen står den danska Miljöstyrelsen och flera andra kemikaliemyndigheter i Europa, däribland Kemikalieinspektionen i Sverige. https://edlists.org/

Vad innehåller Skinomes produkter?

Skinome's produkter innehåller inte silikoner, konserveringsmedel eller UV-filter med misstänkt hormonstörande effekt. Upptäck vårt produktsortiment här

Referenser

1. Kemikalieinspektionen: https://www.kemi.se/hallbarhet/amnen-och-material/hormonstorande-amnen

2. Karolinska institutet: https://ki.se/imm/hormonstorande-amnen

3. Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/hormonstorande-amnen

4. Naturskyddsföreningen: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/allt-du-behover-veta-om-hormonstorande-amnen/

5. Svanen: https://www.svanen.se/svanen-forklarar/vad-ar-hormonstorande-amnen/