Prev page Next page Back to Blog
Hur du hanterar eksem: Information och praktiska råd

Atopiskt eksem, även känt som atopisk dermatit, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Den är en av de vanligaste hudåkommorna, särskilt bland barn, men kan påverka människor i alla åldrar, 15–30 procent av alla barn och 2–10 procent av alla vuxna drabbas. De vanligaste symptomen på atopiskt eksem är torrhet, klåda, röda inflammerade områden på huden och fjällande eller skorpiga fläckar.Atopiskt eksem är även en del av den så kallade "atopiska marschen", som inkluderar astma och allergisk rinit. Många människor med atopisk dermatit har ofta en eller flera av dessa andra atopiska sjukdomar.

Orsaker och riskfaktorer

Även om den exakta orsaken till atopiskt eksem inte är känd, tror man att en kombination av genetik, miljöfaktorer och en störning i hudens barriärfunktion spelar en roll. Några möjliga triggers inkluderar: 

Den västerländska livsstilen, särskilt när den jämförs med mer traditionella livsstilar, har kopplats till en ökad förekomst av flera sjukdomar, däribland atopiskt eksem. Här är några faktorer som kan spela en roll:

Klimat: I norra Europa och speciellt Skandinavien har vi vintertid ett torrt och kallt klimat som påverkar återfuktningen i huden och kan bidra till att man får eksem under de kallare årstiderna.

Hygienhypotesen: Denna teori föreslår att barn som växer upp i västerländska miljöer exponeras för färre mikroorganismer under barndomen, vilket kan påverka utvecklingen av deras immunsystem. En brist på tidig exponering för dessa mikrober kan öka risken för allergiska reaktioner, inklusive eksem.

Hudtillstånd

Slående skillnader i allergier mellan grannländer

Skolbarn i finska Karelen drabbas av allergier, eksem och autoimmuna sjukdomar, som diabetes typ 1, hela fem gånger oftare än sina jämnåriga i ryska Karelen. Men varför denna dramatiska skillnad mellan två närliggande regioner?

För att sätta denna hypotes på prov, planerar forskare nu att dyka djupt in i barnens värld i ryska Karelen, Estland och Finland. Genom att jämföra exponeringen av mikrober och infektioner under spädbarnsperioden, hoppas de avslöja mysteriet bakom dessa häpnadsväckande skillnader.

Behandlingsalternativ

Även om det inte finns något botemedel för atopiskt eksem finns det många behandlingsalternativ som kan hjälpa till att kontrollera symtomen:

Mjukgör med krämer och salvor: Mjukgörare är ofta de första behandlingsalternativen. Mjukgörare är en underhållsbehandling som kan bevara huden intakt och motverka eksemutbrott. 

Här kan du läsa om hur Skinomes produkter presterade i vår studie om eksembenägen hud. 

Ljusbehandling: Exponering för UV-ljus under övervakade sessioner kan vara användbart för vissa personer.

Immunosuppressiv behandling. Problemet med kortison kan ofta vara att huden blir tunnare under långvarig behandling med starka sterioder. Nyare immunosuppressiva läkemedel som takrolimus kan vara att föredra för att inte påverka hudens tjocklek.

Biologiska läkemedel: Dessa kan förskrivas för svårare fall av eksem.

Antihistaminer: Dessa kan hjälpa till att minska klåda, särskilt nattetid.

Kost och livsstil: Överraskande nog tyder forskning på att om vi anammar en kost inspirerad av Medelhavet, tillsammans med probiotika* och prebiotika, kan vi minska risken för att utveckla eksem.

Salta bad: Många upplever en förbättring i sina eksem på sommaren och speciellt vid bad i saltvatten, vilket också har bekräftats i flertal studier, där Döda Havet verkar ge bäst effekt.

Bär löst sittande kläder: Kläder som är för tajta eller grova kan irritera huden.

Ta korta duschar: Undvik för varmt vatten och duscha kort för att inte torka ut huden.

Hantera stress: Stress kan vara en trigger för många, så försök hitta sätt att koppla av och minska stressen i ditt liv.

SKIN ACADEMY